RECHTSGEBIEDEN

Het team van Partner advocaten/mediators oefent een algemene rechtspraktijk uit. Daarnaast richten wij ons in het bijzonder op de volgende rechtsgebieden:


Arbeidsrecht.
Mr Peter Pijpelink is gespecialiseerd in arbeidsrechtszaken.
Dit betreft onder meer ontslagprocedures via de kantonrechter, het UWV of beëindiging in onderling overleg.

Ook houdt hij zich bezig met het opstellen van arbeids-overeenkomsten of bedrijfsreglementen.

Bestuursrecht.
Geschillen met UWV, de gemeente en SVB over uitkeringen. Omgevingsvergunningen.

Huurrecht.
Geschillen bij huur en verhuur van bedrijfsruimte en woningen. Opstellen huurcontracten.

Echtscheiding/mediation familierecht.
Mr Frank de Vleesschauwer behandelt (gemeenschappelijke) echtscheidingen, alimentatiekwesties, gezag omgangs-/ zorgregelingen; boedelscheidingen e.d. voor particulieren en zelfstandige ondernemers.
Hij is lid van de Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS ). Dit is een vereniging van advocaten/ mediators die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht, waarvoor strenge eisen gelden en jaarlijks opleidingspunten dienen te worden behaald. Dit betekent dat u kunt rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
Erfrecht.
Geschillen over de afwikkeling van de nalatenschap of met de executeur.

Incasso’s.
Ons team is vooral bedreven in het incasseren van openstaande vorderingen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Overeenkomstenrecht.
Nakoming van (koop)overeenkomsten; wanprestatie; verborgen gebreken; bouwgeschillen, onrechtmatige daad en schadevergoeding.

Strafrecht.
Wij staan u met raad en daad bij in het geval u wordt verdacht van een strafbaar feit en u wordt gedagvaard voor de (politie)rechter.

CONTACT

Adres
Axelsestaat 11, Terneuzen

Postadres
Postbus 1162
4530 GD Terneuzen
T 0031(0)115 63 12 56
F 0031(0)115 63 12 66

E info@partneradvocaten.nl
W partneradvocaten.nl

Klachten- en geschillenregeling
Algemene voorwaarden
Lid Vereniging Familierecht Advocaten
Scheidingsmediators (VFAS)

verenigingkopie