Kan ik mijn schade verhalen bij ziekte of ongeval van mijn werknemer?

In 2017 meldden 2 miljoen mensen zich op de afdeling spoedeisende hulp. Vaak na een sportblessure, een verkeersongeval of (uitgaans)geweld. De helft van de betrokkenen had ernstig letsel (bron: www.veiligheid.nl kerncijfers). Veel werkgevers stellen zich dan de vraag: kan ik mijn schade verhalen?

Peter Pijppeling - Partner Advocaten
Stacks Image 442

Loondoorbetaling en re-integratie

Niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor u als werkgever kunnen de gevolgen groot zijn. U moet uw zieke werknemer immers twee jaar lang loon doorbetalen (art. 7:629 BW) en kosten maken voor zijn re-integratie (art. 7:658a BW).

Hoe verhaal ik mijn schade?

Als er sprake is van een aansprakelijke dader kan het slachtoffer zijn schade verhalen op de dader. Bij een verkeersongeval of geweld zal snel duidelijk zijn dat er sprake is van een aansprakelijke dader. Bij een sportblessure is dat anders. Als in een normale sportsituatie iemand een ander blesseert, zal de veroorzaker niet aansprakelijk zijn. Dat zal wel het geval zijn als de veroorzaker alle spelregels aan zijn laars lapt en daardoor een ander letsel toebrengt. Bijvoorbeeld door hem op het voetbalveld een doodschop te verkopen.

Hoe neem ik regres op de dader of veroorzaker?

Als het slachtoffer recht heeft op schadevergoeding door de dader, heeft u als werkgever van het slachtoffer ook een afgeleid recht op schadevergoeding.
U kunt regres nemen en het volgende vorderen:
Vergoeding van het aan het slachtoffer doorbetaalde nettoloon (art. 6:107a lid 2 BW);
Vergoeding van de redelijke kosten voor re-integratiemaatregelen (art. 6:107a lid 3 BW); en
Vergoeding van expertisekosten en kosten voor juridisch advies (art. 6:96 BW).

Wie is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een collega?

Een speciale regeling geldt voor het geval een collega de dader is. De collega-dader kan tijdens het werk of een werk-gerelateerde activiteit zoals een bedrijfsuitje, een collega verwonden waardoor hij arbeidsongeschikt wordt. Dan kunt u als de werkgever enkel regres nemen en uw schade verhalen wanneer het letsel het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de collega-dader. Dat is vaak moeilijk te bewijzen.

Hoe zit het met schade na het tweede ziektejaar?

Als het slachtoffer langer dan twee jaar ziek blijft en recht krijgt op een WGA-uitkering kan ook het UWV haar schade, namelijk de netto WGA-uitkering verhalen op de dader.

Wat als ik eigenrisicodrager ben?

Als de werkgever een eigen risicodrager is, draait hij tien jaar lang op voor de WGA-uitkering aan het slachtoffer. De werkgever kan dan ook de netto-uitkering en de te maken redelijke kosten van re-integratie verhalen op de dader (art. 99 Wet WIA).

Is mijn premieschade te verhalen?

Als een werknemer ziek uit dienst gaat, zal dat ertoe leiden dat u als (voormalig) werkgever een hogere gedifferentieerde premie Werkhervattingskas moet betalen. Deze schade kunt u niet verhalen op de derde, omdat het slachtoffer dit recht niet heeft. Dan bestaat dus ook geen afgeleid recht voor u om vergoeding van deze schade te vorderen. Wel kunt u op grond van artikel 2.18 lid 2 van het Besluit Wfsv de belastingdienst verzoeken om een lagere verhoging vast te stellen als u als werkgever twee jaar lang uw loonkosten heeft verhaald op de dader.

Verzuimverzekering

Wanneer u een verzuimverzekering heeft afgesloten dan zal de verzekeraar de schade op de dader verhalen. Niet elke werkgever heeft zo’n verzekering afgesloten en vaak kennen dit soort verzekeringen een eigen risico of een wachttijd van tien dagen tot één jaar. U lijdt dan ondanks dat u verzekerd bent nog steeds schade. U zult die schade op de dader kunnen verhalen.

Contact

Wij adviseren werkgevers regelmatig over regresvorderingen. Neem vrijblijvend contact met ons op als u nader advies behoeft.
Peter Pijpelink
Partner Advocaten
Voor vragen kunt u mij vrijblijvend bellen: 0115 63 12 56 of e-mailen.


CONTACT

Adres
Axelsestaat 11, Terneuzen

Postadres
Postbus 1162
4530 GD Terneuzen
T 0031(0)115 63 12 56
F 0031(0)115 63 12 66

E info@partneradvocaten.nl
W partneradvocaten.nl

Klachten- en geschillenregeling
Algemene voorwaarden
Lid Vereniging Familierecht Advocaten
Scheidingsmediators (VFAS)

verenigingkopie