Loonsanctie ten onrechte niet opgelegd: stel het UWV aansprakelijk!

Een werknemer kan zwaar gedupeerd zijn wanneer het UWV geen loonsanctie oplegt aan de werkgever. Als die sanctie zou zijn opgelegd moet uw werkgever u als werknemer maximaal een jaar langer uw loon doorbetalen. U ontvangt dan meer dan wanneer u een jaar lang een uitkering ontvangt. Wat kunt u doen wanneer u vindt dat het UWV uw werkgever ten onrechte geen loonsanctie heeft opgelegd?

Peter Pijppeling - Partner Advocaten
Stacks Image 442

Loonsanctie wel opgelegd 

In mijn vorige blog besprak ik vanuit werkgeversperspectief de situatie dat het UWV een loonsanctie oplegt. Dit omdat u als werkgever onvoldoende deed om een zieke werknemer te re-integreren. 
Op grond van artikel 25 lid 9 Wet WIA kan het UWV u als werkgever dan verplichten maximaal een jaar langer het loon aan uw zieke werknemer door te betalen. 
Het UWV beoordeelt dat bij de WIA-aanvraag van uw werknemer, aan het einde van de wachttijd van twee jaar. Als de maximale loonsanctie wordt opgelegd, moet u uw zieke werknemer in totaal drie jaar salaris doorbetalen.
Als u bij de re-integratie werd bijgestaan door een arbodienst, kunt u die aansprakelijk stellen voor het extra jaar salaris dat u moet doorbetalen. 

Loonsanctie ten onrechte niet opgelegd

In het vervolg van dit blog bekijk ik de loonsanctie vanuit werknemersperspectief. U als werknemer wordt immers benadeeld wanneer het UWV uw werkgever ten onrechte geen loonsanctie oplegt. Wanneer hij bijvoorbeeld te laat of niet re-integratie bij een andere werkgever in “spoor 2” aanbood of te laat of niet het plan van aanpak aanpaste, moet het UWV daarvoor een loonsanctie opleggen. 

Besluit op de WIA aanvraag 

Het UWV besluit over opleggen van de loonsanctie aan uw werkgever bij de beoordeling van uw WIA-aanvraag. Vaak neemt het UWV hier niet een uitdrukkelijk besluit over. Het UWV komt niet aan toekenning van een uitkering aan u toe voordat zij besloten heeft over het opleggen van een loonsanctie. Door een besluit over uw uitkering te nemen, staat vast dat het UWV gevonden heeft dat aan uw werkgever geen loonsanctie opgelegd moest worden. En dat hij dus voldoende aan uw re-integratie heeft gedaan. 

Bezwaar maken tegen het besluit

Als u het niet ermee eens bent dat het UWV uw werkgever geen loonsanctie oplegde, moet u binnen de bezwaartermijn bezwaar maken tegen het besluit van het UWV op uw WIA- aanvraag. Doe dat vooral tijdig! Bent u te laat, dan krijgt dat besluit formele rechtskracht en wordt het onherroepelijk. U kunt dan geen schadevergoeding meer krijgen.   

Schade door niet opgelegde loonsanctie

In de bezwaarprocedure kunt u het UWV aansprakelijk stellen voor uw schade doordat zij geen loonsanctie oplegde aan uw werkgever. Uw schade kan zijn het verschil tussen het nettoloon dat u ontvangen zou hebben als de loonsanctie zou zijn opgelegd en de uitkering die u ontvangt. Dat kan best nog om aanzienlijke geldbedragen gaan.

Stappenplan

Als u vindt dat het UWV uw ex-werkgever ten onrechte geen loonsanctie oplegde, moet u: 
  • tijdig bezwaar maken tegen het uitkeringsbesluit;
  • uw schade begroten; en
  • het UWV schriftelijk aansprakelijk stellen voor uw schade. 

Contact

Wij adviseren regelmatig bij het maken van bezwaar tegen WIA-besluiten. Neem vrijblijvend contact met ons op als u nader advies behoeft.
Peter Pijpelink
Partner Advocaten
Voor vragen kunt u mij vrijblijvend bellen: 0115 63 12 56 of e-mailen.


CONTACT

Adres
Axelsestaat 11, Terneuzen

Postadres
Postbus 1162
4530 GD Terneuzen
T 0031(0)115 63 12 56
F 0031(0)115 63 12 66

E info@partneradvocaten.nl
W partneradvocaten.nl

Klachten- en geschillenregeling
Algemene voorwaarden
Lid Vereniging Familierecht Advocaten
Scheidingsmediators (VFAS)

verenigingkopie