KOSTEN

Wij maken geen onderscheid tussen betalende cliënten en cliënten die gebruik maken van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand of een toevoeging.


Uw probleem is onze zorg en staat bij ons centraal; niet uw portemonnee.

U kunt voor een gratis oriënterend gesprek bij ons terecht van maximaal 30 minuten.

De datum en het tijdstip voor dit gesprek worden in overleg vastgesteld. U kunt ook terecht op onze gratis inloop op dinsdagmiddag. Wij bespreken dan globaal uw vragen en kansen.

Ook bestaat de mogelijkheid dat wij u op voorhand een offerte verstrekken van de te maken kosten, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Wij sturen u altijd een specificatie van de voor u verrichte werkzaamheden.

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, dan heeft u in veel gevallen een vrije advocaatkeuze. De door u gemaakte kosten worden dan vergoed door de verzekeringsmaatschappij.

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u zo mogelijk een beroep doen op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, dat wil zeggen u heeft recht op een toevoeging. Indien u hiervoor in aanmerking komt, hoeft u slechts éénmaal een eigen bijdrage te betalen, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Indien er geprocedeerd moet worden, wordt bij u slechts een deel van het griffierecht dat u aan de rechtbank verschuldigd bent, in rekening gebracht. Indien u doorverwijzing verzoekt via het juridisch loket (www.juridischloket.nl), krijgt u een korting van € 55,- (tarief 2020) op de eigen bijdrage.

Op de site www.rvr.org vindt u alle belangrijke informatie over inkomsten- en vermogensgrenzen en de eigen bijdragen die kunnen worden vastgesteld. Ook kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht voor vragen over gefinancierde rechtsbijstand.

Wij verzorgen voor u de volledige aanvraag van deze gefinancierde rechtsbijstand.

CONTACT

Adres
Axelsestaat 11, Terneuzen

Postadres
Postbus 1162
4530 GD Terneuzen
T 0031(0)115 63 12 56
F 0031(0)115 63 12 66

E info@partneradvocaten.nl
W partneradvocaten.nl

Klachten- en geschillenregeling
Algemene voorwaarden
Lid Vereniging Familierecht Advocaten
Scheidingsmediators (VFAS)

verenigingkopie