Hoeveel loon moet u in het derde ziektejaar betalen?

Als het UWV u als werkgever een loonsanctie oplegt, zult u maximaal nog een jaar lang het loon aan uw zieke werknemer moeten doorbetalen. Hoeveel loon moet u dan eigenlijk betalen?

Peter Pijppeling - Partner Advocaten
Stacks Image 442

Loonsanctie

In een eerdere blog gaf ik aan dat indien u als werkgever tekortgeschoten bent bij de re-integratie van uw zieke werknemer, u hem ook in het derde ziektejaar loon moet doorbetalen. Ook mag u hem in dat derde ziektejaar niet ontslaan: het opzegverbod tijdens ziekte wordt verlengd.

Reparatiemaatregelen

Het UWV zal aangeven waarin u tekortgeschoten bent en u kunt dan alsnog reparatiemaatregelen treffen. Vervolgens kunt u bij het UWV om bekorting van de loonsanctie vragen. Als zij uw aanvraag goedkeurt, hoeft u de werknemer niet langer het loon door te betalen en ook vervalt dan het opzegverbod tijdens ziekte.
Zoals ik in mijn eerdere blog aangaf, loont het de moeite om ook de arbodienst die u bijstond bij de re-integratie van uw werknemer aansprakelijk te stellen.

Hoogte van het loon in het derde ziektejaar

Hoeveel loon moet u de werknemer in het derde ziektejaar eigenlijk doorbetalen zolang de loonsanctie van kracht is? Bepalend voor die vraag zijn de wet, de arbeidsovereenkomst en de CAO.

De wet bevat niet een uitdrukkelijke bepaling over het derde ziektejaar. De wet bepaalt enkel dat u een zieke werknemer 104 weken dient door te betalen en dat hij gedurende deze periode recht heeft op minstens 70% van zijn loon. Voor de eerste 52 weken van ziekte heeft hij tenminste recht op het minimumloon.
  
Veel CAO’s en sommige arbeidsovereenkomsten schrijven voor dat u in het tweede ziektejaar meer betaalt dan het wettelijke minimum van 70% van het loon van de werknemer. Maar net als de wet zwijgen veel arbeidsovereenkomsten en de meeste CAO’s over het derde ziektejaar.

Hoeveel moet u de werknemer dan betalen in het derde ziektejaar? Evenveel als in het tweede ziektejaar, of mag u zakken naar het wettelijk minimum van 70% van het salaris?

Zowel het gerechtshof in Den Bosch als dat in Den Haag hebben inmiddels geoordeeld dat u mag zakken naar het wettelijk minimum in het derde ziektejaar. Onlangs hoorde ik een kantonrechter nog betogen dat zij het daarmee absoluut niet eens was. Het druist eerlijk gezegd ook tegen het rechtsgevoel in om het loon van een werknemer in het derde ziektejaar te korten omdat het UWV vindt dat u als werkgever tekortgeschoten bent in uw re-integratieverplichtingen. Voor zover mij bekend heeft de hoogste rechter in dit soort zaken, de Hoge Raad, hierover nog geen uitspraak gedaan.

Schadevergoeding

Als uw werknemer in het derde ziektejaar nog maar 70% van zijn salaris krijgt, kan hij u aansprakelijk stellen als hij een hogere uitkering zou hebben ontvangen als geen loonsanctie zou zijn opgelegd. De kantonrechter in Amsterdam oordeelde dat wanneer aannemelijk is dat een werknemer zonder loonsanctie een WIA-uitkering en een aanvullende verzekeringsuitkering zou hebben ontvangen, die hij nu niet krijgt, u die schade moet vergoeden. Die schade is dan het bedrag waarmee die uitkering het loon in het derde ziektejaar overstijgt.

Cijfers

Uit het jaarverslag van het UWV blijkt dat zij in 2019 in 4.686 gevallen een loonsanctie oplegde. Ook dienden werkgevers 2.879 aanvragen in om vrijwillig het loon door te mogen betalen. U kunt zo’n aanvraag indienen om gedurende een paar maanden de re-integratie te “repareren”, als u vreest dat het UWV u een loonsanctie zal opleggen.

Tip

Hoewel het opleggen van een loonsanctie een zeldzaamheid lijkt, komt het dus best vaak voor. Ik heb de volgende tips voor u:
  • Tenzij uw CAO anders voorschrijft, leg dan in uw standaardarbeidsovereenkomst of het personeelshandboek vast dat u uw werknemer in het derde ziektejaar niet meer uitbetaalt dan het wettelijke minimum;
  • Communiceer dit ook duidelijk met uw zieke werknemer;
  • Communiceer dit ook met uw loonadministratie; mocht u ondanks uw goede bedoelingen uw werknemer in het derde ziektejaar toch teveel hebben betaald dan zult u dat vaak niet kunnen terugvorderen omdat dat in strijd wordt geacht met het goed werkgeverschap.

Contact

Wij staan regelmatig werknemers en werkgevers bij in dit soort kwesties. Neem vrijblijvend contact met ons op als u nader advies behoeft.
Peter Pijpelink
Partner Advocaten
Voor vragen kunt u mij vrijblijvend bellen: 0115 63 12 56 of e-mailen.


CONTACT

Adres
Axelsestaat 11, Terneuzen

Postadres
Postbus 1162
4530 GD Terneuzen
T 0031(0)115 63 12 56
F 0031(0)115 63 12 66

E info@partneradvocaten.nl
W partneradvocaten.nl

Klachten- en geschillenregeling
Algemene voorwaarden
Lid Vereniging Familierecht Advocaten
Scheidingsmediators (VFAS)

verenigingkopie